FASCYNUJĄCY ŚWIAT

Od września 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie realizują projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” prowadzony przez Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji w Opolu. Do maja bieżącego roku w szkole odbywały się zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez panią Barbarę Macygon i Iwonę Mielcarz, na których najmłodsi uczniowie zapoznawali się z tematyką środowiska leśnego, wykazując się dużą aktywnością poznawczą i zaangażowaniem we wszystkich zaproponowanych formach zajęć.

W dniu 15 maja została zorganizowana wycieczka do „Zaczarowanego Świata” znajdującego się w Opolu. Tam też zaproponowano naszym uczniom ciekawe zajęcia edukacyjne, prowadzone w pracowniach eksperymentalno – doświadczalnych Regionalnego Centrum Nauki i Eksperymentu, które zostały wyposażone według nowoczesnych standardów. Były to min: Technologicum, Gimnasticum, Instrumentarium, Musicum, Roboticum i Sensoricum. Podczas zajęć uczniowie zostali pobudzeni do poznawczego zdobywania wiedzy, mogli nie tylko obserwować, ale również mieli możliwość skorzystania z każdego rodzaju przyrządów i urządzeń.

Następną atrakcją była wycieczka edukacyjna, która odbyła się 21 maja do „Zielonego Centrum Edukacyjnego” mieszczącego się w Nadleśnictwie w Opolu. Tam też pod okiem doświadczonych pań leśniczych przeprowadzono ciekawe zajęcia w sali edukacyjnej jak również na łonie natury. Wiedza została przekazana w sposób dostępny i dostosowany do młodych odbiorców. Obejmowała tematykę funkcjonowania ekosystemów leśnych i zależności w nich panujących, formy ochrony przyrody i zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska przez działalność ludzką oraz czynniki naturalne.

Zaproponowana forma wszystkich dotychczasowych zajęć okazała się trafiona i dostosowana do potrzeb i możliwości naszych uczniów, za co bardzo dziękujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy.

Marta Kapica